Episodi VIII

Les Moles:El pulmó de paterna

Un grup britànic preveu construir un macrocentre comercial en Les Moles, l’únic espai natural i pulmó d’oxigen que queda a Paterna.

Associacions veïnals i col·lectius socials reivindiquen que el paratge es preserve i s’incloga en el Parc natural del Túria.

Dos maneres de concebre els espais urbans es contraposen, una seguix una línia continuista que suma en la boja carrera del canvi climàtic; l’altra, opta per canviar cap a un model més sa i sostenible.